Kloosterverhalen

 

 

Stichting Verhalis is in 2008 gestart met het vastleggen van een serie kloosterverhalen voor volgende generaties. In deze kloosterverhalen worden herinneringen en levensverhalen van kloosterlingen verbeeld. De korte verhalen geven een kleurrijk beeld van het kloosterleven, zoals dat de afgelopen eeuw in Nederland en Vlaanderen is beleefd door kloosterlingen van diverse ordes en congregaties. Deze verhalen maken deel uit van een snel verdwijnende of veranderende katholieke identiteit.
Het feit dat de gemiddelde leeftijd van kloosterlingen rond de 85 ligt, geeft de urgentie van dit project aan. Over slechts enkele jaren kunnen deze verhalen niet meer live worden verteld. 


Onder de noemer Kloosterverhalen vallen reeds vier series:

  • 8 Tilburgse kloosterverhalen
  • 'De verstoorde orde', kloosterverhalen uit de oorlog
  • 17 Brabantse kloosterverhalen
  • Brabantse kloosterverhalen, deel 2
  • momenteel werken we aan een serie van tien kloosterverhalen over de Franciscanessen van Veghel. Die zullen gereed zijn medio 2018.
 

 
 

Brabantse kloosterverhalen
 

In november 2011 ging een nieuwe serie kloosterverhalen onder grote belangstelling in première in het Jan van Besouwhuis in Goirle. De twee voorstellingen waren volledig uitverkocht. Aan de reacties in de zaal te horen leefde men volop mee met de soms grappige dan weer ontroerende en altijd oprechte verhalen van Brabantse kloosterlingen.

Bekijk de films:

Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes, Eindhoven, Br. Jan van der Steen

Benedictinessen, Oosterhout, Anneke Brandt

Carmelitessen, Oirschot, Zr. Helena Kox

Clarissen Coletinen, Someren, Zr. Angeluccia Vos

Congregatie van de Heilige Geest, Kameroen, Br. Jules Habets

Congregatie van de Heilige Geest, Gemert, Pater Frans Wijnen

Congregatie van de Heilige Geest, Gemert, Pater Piet Delisse

Fraters van Tilburg CMM, Tilburg, Fr. Andre de Veer

Fraters van Tilburg CMM, Tilburg, Jan Verhallen

Fraters van Tilburg CMM, Tilburg, Marius van den Boom

Minderbroeders Kapucijnen, Breda, Pater Savio Nederstigt

Minderbroeders Kapucijnen, Tilburg, Br. Anianus Snik

Minderbroeders Kapucijnen, Tilburg, Pater Harrie van den Bosch deel 1

Minderbroeders Kapucijnen, Tilburg, Pater Harrie van den Bosch deel 2

Missionaris van het Heilig Hart, Tilburg, Gerrit Poels

Montfortanen,  Oirschot, Pater Jo van Osch

Priesters van het Heilig Hart, Asten, Pater Wim van Gennip

Trappistinnen, Berkel-Enschot, Zr. Gabriël Dijkman

Visitandinnen, Tilburg, Zr. Elisabeth van Dongen

Zusters van liefde SCMM, Tilburg,  Zr. Mathilde Beerkens

Zusters van liefde SCMM, Tilburg,  Zr. Tarcise Lippus deel 1

Zusters van liefde SCMM, Tilburg, Zr. Tarcise Lippus deel 2

Zusters van liefde SCMM, Tilburg, Zr. Julia van de Laar deel 1

Zusters van liefde SCMM, Tilburg,  Zr. Julia van de Laar deel 2

Zusters van liefde SCMM, Tilburg, Zr. Bernadet Vankan en Zr. Franciska Swanen

Zusters van liefde SCMM, Venlo, Zr. Geertrude van de Leur

Trapistinnen, Berkel-Enschot, Zr. Hadewijch Zomerdijk


 

 

 

 

Media overzicht: (klik op het paarse woord om het te bekijken)

Gebarentaal bij de zusters Trappistinnen die in stilte leefden; hoe pak je je leven op als je uittreedt uit het klooster; seksueel misbruik en andere taboes.

Ziehier enkele thema’s van de 17 korte films waarin kloosterlingen uit Breda, Tilburg, Eindhoven, Someren, Gemert, Asten, Berkel-Enschot, Oosterhout en Oirschot anekdotes uit hun geschiedenis vertellen.

De verhalen die de laatste tijd over het kloosterleven verteld worden, zijn geen verhalen om vrolijk van te worden. Steeds meer verhalen over misbruik worden boven water gehaald. Ook in onze nieuwe serie films met Brabantse klooster-verhalen komt dit aan de orde.

Er zijn echter ook nog andere verhalen van kloosterlingen te vertellen: verhalen over hoe het was om in een klooster te leven, over rituelen en gebruiken, over 'bijzondere vriendschappen' en het naleven van je ideaal. Of over de ’Roepingenboer‘, die bij scholen langs ging om ’zieltjes te winnen’.

De films zijn grotendeels gemaakt tijdens de documentaireworkshop van Stichting Verhalis, waarin acht beginnende filmmakers de kans kregen om onder begeleiding van documentairemakers Carine van Vugt en Jeroen Neus, ieder twee films te maken. De onderwerpen zijn zeer divers. 

De 17e film neemt u een dag mee in het leven van zuster Helena, een 'buiten-zuster', die al 60 jaar als portier werkt in het slotklooster van de Oirschotse Karmel.

Voor dit project heeft Verhalis subsidie ontvangen van de Provincie Noord Brabant, Prins Bernard Cultuurfonds, KNR-PIN, de Carmelitessen uit Oirschot en Lumineus.

Deze serie is gemaakt in 2011 tijdens een workshop voor beginnende filmmakers. Kloosterlingen uit de volgende congregaties zijn hiervoor gefilmd: 

Minderbroeders Kapucijnen, Tilburg en Breda
Clarissen-Coletinen, Someren
Paters van de Heilige Geest, Gemert
Paters van het Heilig Hart, Asten
Trappistinnen, Arnhem (voorheen Berkel-Enschot)
Benedictinessen, Oosterhout
Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Eindhoven
Montfortanen, Oirschot
Visitandinnen, Tilburg
Missionarissen van het Heilig Hart, Tilburg
Carmelitessen, Oirschot
Fraters CMM, Tilburg

Bekijk hier de trailer

8 Tilburgse kloosterverhalen

Zes beginnende filmmakers  en vijf jonge componisten hebben samen acht korte films gemaakt van zusters en fraters uit Tilburg. Het resultaat is acht inspirerende, informatieve, ontroerende en soms komische films. Klik hier om deze films te bekijken.

De films voor deze serie zijn gemaakt in 2008. 
In 2010 begon de berichtgeving rondom (seksueel) misbruik door kloosterlingen op gang te komen. Stichting Verhalis wil benadrukken, dat de keuze voor deze kloosterlingen en hun verhalen los staat van de (mogelijke) ontwikkelingen sinds begin 2010. De getoonde verhalen laten allen een verschillend facet van het kloosterleven zien en passen als zodanig in de totale serie ‘Kloosterverhalen’.
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 

'De verstoorde orde', kloosterverhalen uit de oorlog

een project in opdracht van het ministerie van VWS in het kader van ‘Getuigen Verhalen’  ism dr. Marjet Derks van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Wat betekende de oorlog voor kloosterlingen? Hoe hebben zij de bezetting beleefd? Verhalis heeft acht getuigenverhalen van vrouwelijke religieuzen vastgelegd op film. Verteld door henzelf.

Het ministerie van VWS was geïnteresseerd in de verhalen van kloosterlingen uit één ervaringsgroep. We hebben daarom gekozen voor één congregatie. Na voorgesprekken met dertig zusters van liefde SCMM, hebben we acht zusters gekozen die in verschillende plaatsen werkzaam waren.
Uit deze interviews blijkt dat sommige zusters een steunende rol speelden door hun deuren open te zetten: voor vluchtelingen, gewonde soldaten, (joodse) onderduikers, maar ook, gedwongen, voor de bezetter. Het project heeft zichtbaar gemaakt hoe ze dat hebben ervaren en met welke spanningen dat, juist in de van nature besloten kloostergemeenschappen, gepaard ging.

De interviews die we hebben gefilmd zijn gedeponeerd in het nationale digitale archief DANS. Enkele van deze interviews zal Verhalis tot korte films bewerken.