Verhalen uit de Cariben

 

een project in opdracht van CECN (Cultureel Erfgoed Caribisch gebied en Nederland) en het Stadsmuseum Tilburg.

Dit project is begonnen met een korte interview-training die wij aan drie jongeren afkomstig uit Suriname en Curaçao hebben gegeven. Aan de hand van enkele honderden kopieën van foto’s uit het archief van de fraters hebben de drie jongeren een tiental ouderen uit Suriname en de Antillen geïnterviewd. Uit hun verslagen hebben we drie van deze ouderen gekozen om een uitgebreider interview te filmen. Een van deze interviews is vervolgens verwerkt in een korte film: ‘Maria Pinas, de Cotticarivier in Suriname’. De foto's van de fraters voeren Maria Pinas terug naar haar jeugd aan diezelfde rivier waar twee zo verschillende culturen elkaar ontmoetten.

Hiervoor heeft Tom America de muziek gemaakt en animeerde Bjoern Hofmans enkele foto’s. Deze film is vertoond in de eerste wisseltentoon-stelling in het nieuw geopende Peerke Donders paviljoen, als onderdeel van een tentoonstelling over de fraters in ‘de West.’